Politica de Confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR

SC DAGO4EVER ONLINE SRL trateaza cu responsabilitate protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal si aplica cu strictete legislatia in vigoare. Mai jos va prezentam politica noastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care va ofera posibilitatea de a va informa cu privire la protectia pe care v-o garantam si scopul colectarii datelor cu caracter personal.

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este compania SC DAGO4EVER ONLINE SRL, adresa de corespondenta fiind office@dango.ro. SC DAGO4EVER ONLINE SRL este si persoana imputernicita in raport cu activitatea de prezentare a produselor afiliate.

Incepand cu data de 25 mai 2018, puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail: office@dango.ro.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal se rezuma la desfasurarea activitatii de inscriere in newsletter-ul sau pagina de contact a platformei. Vom prelucra datele cu caracter personal intr-o maniera conforma cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind incheierea si executarea contractului in cazul procesarii comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele,  numarul de telefon, adresa de e-mail ale vizitatorului transmise catre subscrisa.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entitati desemnate de SC DAGO4EVER ONLINE SRL sa prelucreze datele in numele si pe seama sa. Cu toate acestea, SC DAGO4EVER ONLINE SRL ramane operatorul datelor dumneavoastra. Astfel, este posibil sa transmitem datele catre autoritati publice, consultanti externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidentialitate si de protectie a datelor).

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate si prelucrate pentru o perioada necesara pentru a atinge scopul prelucrarii.

Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrarii va varia in functie de perioada contractuala agreata de parti. Pentru indeplinirea anumite obligatii legale (cum ar fi obligatiile evidenta de contabila si raportare fiscala, arhivare etc.), durata prelucrarii variaza si ea in functie de obligatia legala incidenta. Incepand cu data de 25 mai 2018, informatii despre durata prelucrarii datelor dumneavoastra pot fi obtinute la urmatoarea adresa de e-mail: office@dango.ro.

Aveti dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, de a le rectifica, sterge sau limita prelucrarea, precum si dreptul ca acestea sa nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveti dreptul la portabilitatea datelor, in anumite conditii.

Cu exceptia cazului in care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligatii legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntara, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume, adresa, numar de telefon) va va impiedica sa plasati o comanda.

Aveti dreptul la portabilitatea datelor – in anumite conditii puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

De asemenea, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu va va afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de a va retrage consimtamantul.

Aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile.

Lista tuturor drepturile dumneavoastra odata cu adoptarea si implementarea GDPR

Prin urmare, in calitate de client aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie- va puteti opune in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor- puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de retragere a consimtamantului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la adresa de e-mail office@dango.ro

Scroll to Top